Meeting in Poland

The Polish Comenius team organized the First Comenius Meeting (20th -24th October 2013) of the “Save The Earth Please” (STEP) Project which involved six participating countries except Hungary. This meeting was the first “face to face” meeting. This first meeting allowed us to look through the activities of the project, to set up rules and deadlines for the implementation of the project and to organize mobility dates. The friendly atmosphere enabled the participants to reach the established goals and to develop relationships for a fruitful future cooperation of the project which we are all looking forward very much.
In the first day of the meeting on Monday, The Polish pupils presented their school in a well-organized warm hearted welcome ceremony. They prepared songs, short stories and national traditions. (welcome traditions at the schools' entrance with bread and salt for the guests.) We visited the school departments, classrooms and facilities. We met a lot of wonderful people, observed some lessons and experienced other methods and culture, explored and experienced the school. We have made our Project work. Then, We’ve seen the church in Lubsza and the natural reserve and also had a documentary visit to the forest.
In the second day on Tuesday, We have met with Mayor of Woźniki in his Office and talked about the region. Then, we have visited the „Historic mine of silver” and explored an old minig adit by boats nearly 25 m below the surface, called The „Black Trout” Gallery.
In the third day, on Wednesday, We had a meeting with Project staff to discuss our Project activities. After the Project work, We’ve had the chance to visit Jasna Góra Sanctuary in Częstochowa and had a lunch in the shopping centre.
It’s time to say good bye. We went back to our home countries with a lot of impressions and ideas. Everyone is very curious about the meeting in Romania in February 2014. “Thank you very much” to Brygida and Eva and all school staff for the hospitality and of course for the great work they did.


        First STEP czyli „pierwszy krok”. Spotkanie comeniusowe w Polsce.


Wprawdzie pierwszy krok zrobiliśmy już w grudniu 2012 roku, gdy pracowaliśmy nad formularzem zgłoszeniowym do projektu, w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie”, ale dopiero pierwsze robocze spotkanie nauczycieli, dyrektorów  i uczniów można uznać za pierwszy duży krok w międzynarodowej  współpracy szkół. Miało ono miejsce w Szkole Podstawowej im. J. Lompy w Lubszy w dniach od 21 do 23 października 2013 roku. Nasz projekt nosi tytuł „Save the Earth Please”, stąd akronim S.T.E.P, co w języku angielskim oznacza „krok”. Tłumaczenie na język polski „Ratujmy Ziemię, proszę”  podpowiada czym będziemy zajmować się podczas współpracy. Pragniemy uwrażliwić młodych oraz dorosłych ludzi na problemy przyrodnicze i ekologiczne. Zaczniemy od poznania roślin chronionych oraz endemicznych, czyli takich, które występują wyłącznie w danym regionie. Naszym zadaniem będzie m. in. opracowanie kalendarza, zawierającego zdjęcia krajobrazów z wszystkich krajów partnerskich, czyli Polski, Litwy, Łotwy, Rumunii, Węgier, Hiszpanii i Turcji oraz roślin typowych dla danego kraju. Wizyta, która miała miejsce w Szkole Podstawowej w Lubszy, była bardzo ważna, gdyż koordynatorzy oraz dyrektorzy szkół spotkali się po raz pierwszy. Reprezentanci wszystkich krajów przybliżyli nam swoje regiony i ich przyrodę oraz szkoły poprzez prezentacje, zdjęcia, książki i filmy. Uczniowie naszej szkoły zostali poczęstowani tradycyjnym słodkim ciastem, przywiezionym aż z Łotwy. Była to okazja do usłyszenia różnych języków i krótkich rozmów w języku roboczym projektu, którym jest angielski. Uczniowie zaprezentowali się w tradycyjnych śląskich strojach i przywitali gości chlebem i solą, jak nakazuje stary zwyczaj. Pokazaliśmy partnerom naszą gminę, Jasną Górę, Kopalnię Srebra w Tarnowskich Górach, a także dzięki sprzyjającej złotej jesieni Rezerwat Przyrody” Góra Grojec”, na obszarze którego występują rośliny chronione oraz wielogatunkowy starodrzew.  Spotkaliśmy się w Ratuszu z Panem Burmistrzem Alojzym Cichowskim. Udało nam się wypracować harmonogram zadań, które będą wykonane do następnej wizyty, a także stworzyć zgrany „team”, czyli zespół nauczycieli reprezentujących odmienne kultury i mentalności. Do kolejnych spotkań będziemy przygotowywać się przez cały rok szkolny, gdyż będą w nich również brać uczniowie. Pragniemy bowiem zgłębić wiedzę dzieci o bogactwie świata przyrody w Europie. Chcemy, aby nasi uczniowie poznali różnorodne krajobrazy krajów, które są zaangażowane w projekcie np. pustynię i wybrzeże Hiszpanii, pojezierze Łotwy i Litwy, góry i doliny Rumunii, Ogród Botaniczny w Turcji. W pierwszym roku projektu szkoły będą porównać problemy geograficzne i ekologiczne przy użyciu metod badań naukowych, takich jak analiza czy obserwacja. Podczas projektu, nasi uczniowie i rodzice uświadomią sobie jakie problemy ekologiczne istnieją w naszych lokalnych środowiskach i jak lepiej troszczyć się o nie.  Dostrzegą jakie różnice istnieją w roślinności krajów partnerskich a także w kulturze. Poprzez udział w tym projekcie uczniowie wniosą swój osobisty wkład w ochronę środowiska. Nauczą się świadomej ekologicznej odpowiedzialności za otoczenie. Działania te przyczynią się do rozwoju lepszego przyswajania wiedzy i zdolności uczenia się. Ponadto mamy nadzieję, że spotkania z rówieśnikami z innych szkół będą okazją do doskonalenia języka angielskiego. Pierwszy krok za nami. Był to duży krok, przełamujący bariery językowe i kulturowe.
Lubsza, październik 2013. Brygida WalczakWprawdzie pierwszy krok zrobiliśmy już w grudniu 2012 roku, gdy pracowaliśmy nad formularzem zgłoszeniowym do projektu, w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie”, ale dopiero pierwsze robocze spotkanie nauczycieli, dyrektorów  i uczniów można uznać za pierwszy duży krok w międzynarodowej  współpracy szkół. Miało ono miejsce w Szkole Podstawowej im. J. Lompy w Lubszy w dniach od 21 do 23 października 2013 roku. Nasz projekt nosi tytuł „Save the Earth Please”, stąd akronim S.T.E.P, co w języku angielskim oznacza „krok”. Tłumaczenie na język polski „Ratujmy Ziemię, proszę”  podpowiada czym będziemy zajmować się podczas współpracy. Pragniemy uwrażliwić młodych oraz dorosłych ludzi na problemy przyrodnicze i ekologiczne. Zaczniemy od poznania roślin chronionych oraz endemicznych, czyli takich, które występują wyłącznie w danym regionie. Naszym zadaniem będzie m. in. opracowanie kalendarza, zawierającego zdjęcia krajobrazów z wszystkich krajów partnerskich, czyli Polski, Litwy, Łotwy, Rumunii, Węgier, Hiszpanii i Turcji oraz roślin typowych dla danego kraju. Wizyta, która miała miejsce w Szkole Podstawowej w Lubszy, była bardzo ważna, gdyż koordynatorzy oraz dyrektorzy szkół spotkali się po raz pierwszy. Reprezentanci wszystkich krajów przybliżyli nam swoje regiony i ich przyrodę oraz szkoły poprzez prezentacje, zdjęcia, książki i filmy. Uczniowie naszej szkoły zostali poczęstowani tradycyjnym słodkim ciastem, przywiezionym aż z Łotwy. Była to okazja do usłyszenia różnych języków i krótkich rozmów w języku roboczym projektu, którym jest angielski. Uczniowie zaprezentowali się w tradycyjnych śląskich strojach i przywitali gości chlebem i solą, jak nakazuje stary zwyczaj. Pokazaliśmy partnerom naszą gminę, Jasną Górę, Kopalnię Srebra w Tarnowskich Górach, a także dzięki sprzyjającej złotej jesieni Rezerwat Przyrody” Góra Grojec”, na obszarze którego występują rośliny chronione oraz wielogatunkowy starodrzew.  Spotkaliśmy się w Ratuszu z Panem Burmistrzem Alojzym Cichowskim. Udało nam się wypracować harmonogram zadań, które będą wykonane do następnej wizyty, a także stworzyć zgrany „team”, czyli zespół nauczycieli reprezentujących odmienne kultury i mentalności. Do kolejnych spotkań będziemy przygotowywać się przez cały rok szkolny, gdyż będą w nich również brać uczniowie. Pragniemy bowiem zgłębić wiedzę dzieci o bogactwie świata przyrody w Europie. Chcemy, aby nasi uczniowie poznali różnorodne krajobrazy krajów, które są zaangażowane w projekcie np. pustynię i wybrzeże Hiszpanii, pojezierze Łotwy i Litwy, góry i doliny Rumunii, Ogród Botaniczny w Turcji. W pierwszym roku projektu szkoły będą porównać problemy geograficzne i ekologiczne przy użyciu metod badań naukowych, takich jak analiza czy obserwacja. Podczas projektu, nasi uczniowie i rodzice uświadomią sobie jakie problemy ekologiczne istnieją w naszych lokalnych środowiskach i jak lepiej troszczyć się o nie.  Dostrzegą jakie różnice istnieją w roślinności krajów partnerskich a także w kulturze. Poprzez udział w tym projekcie uczniowie wniosą swój osobisty wkład w ochronę środowiska. Nauczą się świadomej ekologicznej odpowiedzialności za otoczenie. Działania te przyczynią się do rozwoju lepszego przyswajania wiedzy i zdolności uczenia się. Ponadto mamy nadzieję, że spotkania z rówieśnikami z innych szkół będą okazją do doskonalenia języka angielskiego. Pierwszy krok za nami. Był to duży krok, przełamujący bariery językowe i kulturowe.
Lubsza, październik 2013. Brygida Walczak
1 comment: